ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การเผยแพร่ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : ดร.นิกูล ทองหน้าศาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2565,20:22  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..