ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 12) 16 พ.ค. 65
รายงานการรับวัคซีนโควิด-19 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 9) 16 พ.ค. 65
การเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 16) 16 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารของโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม (อ่าน 22) 13 พ.ค. 65
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมได้จัดให้มีการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 2 และ 3 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่เวลา 09.00น. ณ โดมเอนกประสงค์ (อ่าน 21) 10 พ.ค. 65
ประกาศเรื่อง การยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน (อ่าน 34) 09 พ.ค. 65
การเผยแพร่ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม (อ่าน 27) 03 พ.ค. 65
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Seed Digital Alert : SQUIZ Game (อ่าน 76) 22 มี.ค. 65
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในวันที่ 1-8 มีนาคม 2565 (อ่าน 1043) 28 ก.พ. 65
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 253) 23 ก.พ. 65
การอบรมโครงการสร้างจิตสำนึก (อ่าน 229) 21 ธ.ค. 64
4 ธันวาคม กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย (อ่าน 221) 20 ธ.ค. 64
16 ธันวาคม 2564 นายไพบูลย์ ณบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาที่โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร (อ่าน 206) 20 ธ.ค. 64
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ดร.นิกูล ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองโสนพิทยาคม เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานฯ (อ่าน 156) 11 ธ.ค. 64
ผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเพื่อแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (อ่าน 155) 05 ธ.ค. 64
การเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 131) 04 ธ.ค. 64
ดร.นิกูล ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม เข้ารับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 และนำลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (อ่าน 153) 26 พ.ย. 64
ผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูสุนิสา บิดพันลำ เนื่องในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น คนดีศรีพิจิตร มอบโดยนายไพบูลย์ ณบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (อ่าน 115) 26 พ.ย. 64
รองณัฐตา หอกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (อ่าน 141) 24 พ.ย. 64
กำหนดการ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 124) 24 พ.ย. 64
ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมร่วมกับชาวบ้านชุมชนหนองโสน ทำกระทงเพื่อถวายวัดหนองโสน (อ่าน 116) 19 พ.ย. 64
การในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ของนางณัฐตา หอกุล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม (อ่าน 95) 18 พ.ย. 64
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมร่วมกันดำนาปลูกข้าว ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน (อ่าน 94) 16 พ.ย. 64
การจัดการเรียนการสอน ช่วงวันที่ 15-26 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 93) 16 พ.ย. 64
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (รอบเก็บตก) เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ณโรงพยาบาลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร (อ่าน 61) 12 พ.ย. 64
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ณโรงพยาบาลสามง่ามอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร (อ่าน 56) 10 พ.ย. 64
รับการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีนายวณัฐพงศ์ ทองคำ รอง ผอ.สพม.พิจิตร (อ่าน 114) 02 พ.ย. 64
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 127) 28 ต.ค. 64
รับสมัครประธานนักเรียนและกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 141) 01 ก.ย. 64
ประชุมทางไกล (อ่าน 163) 14 ก.ค. 64
ประกาศปรับเปลี่ยนการจัดการสอนผสมผสาน on-site online เป็นรูปแบบ Online ทุกชั้นเรียน (อ่าน 137) 06 ก.ค. 64
ใบความรู้ประชาสัมพันธ์ การบริโภคและออกกำลังกาย 6 (อ่าน 107) 04 ก.ค. 64
ใบความรู้ประชาสัมพันธ์ การบริโภคและออกกำลังกาย 5 (อ่าน 105) 03 ก.ค. 64
ใบความรู้ประชาสัมพันธ์ การบริโภคและออกกำลังกาย 4 (อ่าน 114) 02 ก.ค. 64
ใบความรู้ประชาสัมพันธ์ การบริโภคและออกกำลังกาย 3 (อ่าน 96) 01 ก.ค. 64
ใบความรู้ประชาสัมพันธ์ การบริโภคและออกกำลังกาย 2 (อ่าน 117) 01 ก.ค. 64
ใบความรู้ประชาสัมพันธ์ การบริโภคและออกกำลังกาย 1 (อ่าน 100) 01 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การเรียน (อ่าน 165) 11 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันรับหนังสือ (อ่าน 283) 26 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เลื่อนวันปฐมนิเทศ 1/2564 (อ่าน 221) 06 พ.ค. 64