ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่สภานักเรียน ประจำปี64 (อ่าน 28) 10 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง (อ่าน 168) 26 ต.ค. 65
ด่วน!! รายละเอียดการรับสมัครครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์จำนวน1 อัตรา (อ่าน 27) 16 ต.ค. 65
ยินดีต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ (อ่าน 205) 12 ต.ค. 65
การรายงานกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 242) 11 ก.ย. 65
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ผ่านการตรวจสอบยกระดับให้เป็นโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 3 ดาว (อ่าน 287) 24 ส.ค. 65
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 15-19 สิงหาคม 2565 (อ่าน 292) 15 ส.ค. 65
กิจกรรม ออมนี้ มีรางวัล เริ่มตั้งแต่ 15-30 สิงหาคม 2565 (อ่าน 265) 15 ส.ค. 65
ประกาศการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 296) 21 ก.ค. 65
รายงานการรับวัคซีนโควิด-19 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 396) 16 พ.ค. 65
รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 358) 16 พ.ค. 65
การเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 306) 16 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารของโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม (อ่าน 288) 13 พ.ค. 65
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมได้จัดให้มีการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 2 และ 3 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่เวลา 09.00น. ณ โดมเอนกประสงค์ (อ่าน 302) 10 พ.ค. 65
ประกาศเรื่อง การยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน (อ่าน 271) 09 พ.ค. 65
การเผยแพร่ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม (อ่าน 287) 03 พ.ค. 65
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Seed Digital Alert : SQUIZ Game (อ่าน 295) 22 มี.ค. 65
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในวันที่ 1-8 มีนาคม 2565 (อ่าน 1269) 28 ก.พ. 65
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 487) 23 ก.พ. 65
การอบรมโครงการสร้างจิตสำนึก (อ่าน 514) 21 ธ.ค. 64
4 ธันวาคม กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย (อ่าน 415) 20 ธ.ค. 64
16 ธันวาคม 2564 นายไพบูลย์ ณบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาที่โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร (อ่าน 417) 20 ธ.ค. 64
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ดร.นิกูล ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองโสนพิทยาคม เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานฯ (อ่าน 380) 11 ธ.ค. 64
ผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเพื่อแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (อ่าน 361) 05 ธ.ค. 64
การเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 334) 04 ธ.ค. 64
ผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูสุนิสา บิดพันลำ เนื่องในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น คนดีศรีพิจิตร มอบโดยนายไพบูลย์ ณบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (อ่าน 325) 26 พ.ย. 64
ดร.นิกูล ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม เข้ารับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 และนำลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (อ่าน 348) 26 พ.ย. 64
กำหนดการ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564